Stichting genaamd Fonds gesticht
door
Mr Dirk Hubert Stoop

 

 

 

Het Stoopfonds bestaat sinds 1696 en is gesticht door Mr Dirk Hubert Stoop. Hij overleed op 4 december 1688 en liet bij zijn dood een bedrag van 2000 florijnen (in obligaties) na, ten behoeve van ‘materiële onderstand aan behoeftige nazaten’ van zijn ouders.
De bedoeling van deze site is om alle geregistreerde nazaten informatie te verstrekken over de doelstellingen van het fonds en de uitvoering hiervan.
 
Daarnaast geeft de site informatie over de stamboom. Dit gedeelte is uitsluitend in te zien is door geregistreerde nazaten.